“Khutbah Jumaat berperanan penting tetapi kandungannya masih boleh dibaiki” – Op-Ed by Mohammad Syafiq Suhaini in Berita Mediacorp

This article was published by Berita Mediacorp on 23 November 2018.

Mr Mohammad Syafiq Suhaini is Research Associate with ISEAS – Yusof Ishak Institute.

To read the article, click here.